25/03/2024

سه نفر در آتش‌سوزی یک آپارتمان در نوردراین-وستفالن جان باختند

در سولینگن در ایالت نوردراین-وستفالن، یک آپارتمان در یک مجتمع ساختمانی از ساعات اولیه صبح امروز دوشنبه در آتش سوخت. سه نفر جان باختند و یک نفر همچنان مفقود است. احتمال اینکه فرد مفقود شده زنده باشد، در حال کاهش است. چندین نفر نیز برای زنده ماندن خود شان را از پنجره‌ها بیرون انداختند. تاکنون آتش نشانی در باره ابن چگونگی وقوع این حادثه چیزی نگفته است. این مجتمع حدود ۱۰۰ سال قدمت داشت و آتش به سرعت توانست به سقف‎های چوبی و راه پله‌های چوبی آن سرایت کند.