03/06/2024

سقوط درخت ۱۵ متری در Mauerpark و مجروحیت جدی یک کودک

در Mauerpark برلین یک درخت ۱۵ متری بر روی گروهی از مردم سقوط کرد و چندین مجروح مجروح برجا گذاشت. درختی به ارتفاع ۱۵ متر بر روی گروهی از مردم در کافه Mauersegler سقوط کرد. اولین تماس اورژانس ساعت ۱۷:۰۹ توسط آتش نشانی دریافت شد.  آتش نشانی با ۵۵ کارمند اورژانس، هلیکوپتر نجات، یک جرثقیل و دو پزشک اورژانس وارد محل شد. در صحنه تصادف مشخص شد که تنها سه نفر در محل نیاز به مراقبت های پزشکی داشتند و بقیه فقط کمی مجروح شدند. یک کودک بلافاصله با جراحات جدی به نزدیکترین بشفاخانه/یمارستان منتقل شد.