08/04/2024

زندگی بدون اینترنت – آیا هنوز امکان‌پذیر است؟

انجمن حمایت از سازمان‌های شهروندان مسن (BAGSO)، از استراتژی دیجیتالی‌سازی دویچه بان اعتراض می‌کند. زیرا، مسافران باید حساب کاربری دیجیتالی داشته باشند تا از تخفیف‌های بعدی راه‌آهن استفاده کنند. اما افراد بدون حساب پس از انقضای Bahncard مجبورند تا اشتراک خود را لغو کنند و استفاده از بسته‌های با تخفیف تازه را از دست بد‌هند. به گزارش فرانکفورتر‌نای‌پرس، این انجمن از دویچه بان می‌خواهد مقررات خود را تغییر دهد و امکان دسترسی به تقلیل نرخ‌ها را بدون نیاز به اینترنت فراهم کند تا افراد مسن نیز از آن استفاده نمایند. با راه‌اندازی کمپین “زندگی بدون اینترنت – آیا هنوز امکان‌پذیر است؟”  BAGSO، می‌خواهد تا اطمینان حاصل کند که زندگی بدون اینترنت همچنان امکان‌پذیر است.