10/06/2024

رای دهندگان جوان و تغییر در رای‌های AfD و سبزها

امسال برای اولین بار جوانان از ۱۶ سالگی اجازه شرکت در انتخابات اروپا را پیدا کردند. این در حالی است که روند انتخابات در سال‌های اخیر بین جوانان چرخشی عجیب داشته و در انتخابات اروپا ۲۰۲۴ شاهد این رویه بودیم. در شب انتخابات پیش‌بینی‌های اولیه نشان داد که سبزها بیش از ۲۰٪ از آرا را در گروه ۱۶ تا ۲۴ ساله از دست دادند. فقط کمی بیش از ۱۰٪ از آنها به این حزب رای دادند. لیبرال‌ها نیز حمایت خود را در میان جوانان از دست دادند. این در حالی است که محبوبیت حزب راست AfD بین جوانان به بیش از ۱۰٪ رسید که غیر قابل پیش‌بینی بود. اکنون این حزب در کنار حزب CDU/CSU در بین جوانان ۱۶ تا ۲۴ از بیشترین محبوبیت برخوردار هستند.