03/06/2024

رانندگی کودک یک‌ساله در بزرگراه هامبورگ

به گزارش پلیس، بعد از ظهر روز شنبه، شاهدان کودکی را پشت فرمان یک خودرو در بزرگراه A7 هامبورگ دیدند. مأموران پس از حضور در محل مشاهده کردند که یک راننده ۲۰ ساله از ایالت Nordrhein-Westfalen در حال رانندگی خودرو است و یک کودک یک ساله نیز روی پایش نشسته و فرمان را در دست دارد. پلیس در این خصوص اعلام کرد: “به راننده خودرو از Herford تذکر داده شد که حمل و نقل کودک فقط باید با استفاده از صندلی مخصوص کودک یا سیستم‌های ایمنی تعبیه شده در خودرو انجام شود.” با اینکه اولین تجربه رانندگی این راننده بسیار جوان بدون حادثه به پایان رسید، اما همراه بزرگتر او نمی تواند از جریمه فرار کند. ماموران علیه راننده به دلیل تخلف اداری، اقدام به تشکیل پرونده کرده اند.