19/04/2024

رانندگی تحت تأثیر حشیش تا ۳۵۰۰ یورو جریمه دارد

رانندگانی که بیش از حد حشیش مصرف می‌کنند ممکن است در آینده جریمه شوند. همانطور که در خبرگزاری Tagesschau گزارش شده است، دولت آلمان قصد دارد رانندگی با سطح THC خون بیش از ۳.۵ نانوگرم در میلی لیتر را به عنوان یک تخلف تا ۳۵۰۰ یورو جریمه کند. THC ماده فعال گیاه شاهدانه است. در مرحله اول، اتحاد چراغ راهنمایی می‌خواهد لایحه را مستقیماً به مجلس ارائه کند. به گفته کارشناسان، حد پیشنهادی ۳.۵ نانوگرم THC در خون از نظر خطر با غلظت الکل خون ۰.۲ قابل مقایسه است.