05/04/2024

راستگرای افراطی در فرانکفورت بُمبی از زمان جنگ جهانی را به قصد حمله فعال کرد

گفته شده این مرد ۲۷ ساله از فرانکفورت، بُمب‌ها و سلاح‌هایی از زمان جنگ جهانی دوم را در مکانی حُفر کرده و سر فرصت آنها را دوباره فعال ساخته است. این مظنون از سال ۲۰۲۳ نیز به دنبال دادن اطلاعات در زمینه بُمبی دیگر در شمال ایالت هِسن در بازداشت به سر می‌برده. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو، سرویس خنثی‌سازی‌بُمب در زمان دستگیری این فرد، مجبور شدند بی‌دِرنگ، این بُمب آماده را منفجر کنند. اینک دادستان عمومی اتهاماتی را از جمله، تدارک برای اقدام یک حمله خشونت‌آمیز که ایالت را با خطر مواجه می‌کرده به او نسبت داده است. در همین حال،او همچنین بر نقض قانون کنترل سلاح‌های جنگی و قانون سلاح متهم است. عملیات جستجو و تفتیش در ۳ منطقه مسکونی از جمله در، Bergen Enkheim، در Nordend و در باغی در جنوب فرانکفورت اجرا شد.