03/04/2019

رئیس فدراسیون فوتبال آلمان از مقامش استعفاء کرد

راینهارد گریندل (Reinhard Grindel) رئیس فدراسیون فوتبال آلمان (DFB)، از مقامش استعفاء نمود. پس از آن که روزنامه شپیگل از تخلفات مالی راینهارد گریندل گزارشی را منتشر کرد، انتقادها از سوی جامعه ورزشی آلمان برای استعفای او افزایش یافت. فدراسیون فوتبال آلمان اعلام کرده است که Rainer Koch و Reinhard Rauball معاونین این فدراسیون تا زمان برگذاری انتخابات تازه سرپرستی این فدراسیون را برعهده خواهند داشت. قرار است انتخابات برای تعیین رئیس جدید DFB بتاریخ ۲۷ ماه سپتامبر برگذار شود.