02/04/2019

رئیس فئراسیون فوتبال آلمان با اتهام فساد روبرو است

راینهارد گریندل (Reinhard Grindel) رئیس فئراسیون فوتبال آلمان از هفته ها به این سو با انتقادهای روبرو بوده است  واکنون اتهامات جدید اضافه شده است. طبق اطلاعات روزنامه شپیگل (SPIEGEL) او در یک مورد پول بیشتری از آنچه قبلا گفته بود، دریافت کرده است. شپیگل می‌نویسد که گریندل درآمد ماهانه خود را در ماه آپریل سال ۲۰۱۶ حدود ۱۴۴۰۰ یورو اعلام کرده بود، اما این روزنامه به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد گریندل درآمدهای دیگری نیز داشته که آن را بیان نکرده است. راینهارد گریندل در پاسخ به این اتهامات گفته است که هیچ چیزی را پنهان نکرده است.