26/04/2024

رئیس جمهور فدرال اشتاین مایر در مراسم یادبود قتل رئیس دولت کَسِل

در ماه ژوئن سال ۲۰۱۹، یک راست‌گرای افراطی به رئیس دولت کسل « والتر لوبکه» شلیک کرد و او را به قتل رساند.اینک رئیس جمهور فدرال، برای یادبود از پنجمین سالگرد این‌حمله در مراسم یادبودش در دوم ماه ژوئن امسال اشتراک می‌کند. برگزار‌کنندگان و مبتکران طرح « پذیرا برای تنوع و محدودیت برای محروم کردن/  در حاشیه راندن» با اظهار خوشحالی از اشتراک رئیس جمهور افزودند: ” ما با اظهار قدردانی، قبول دعوت این مراسم را توسط رئیس جمهور فدرال میستائیم و برای‌مان مهم است؛ او در این مراسم به عنوان مهمان‌ افتخاری سخنرانی خواهد کرد”. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو، علاوه بر نمایندگان سیاسی،اعضای کابینه دولت هسن و اعضای پارلمان‌های ایالتی و فدرال، تعدادی از مردم محل نیز به این مراسم دعوت شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود ۱۰۰۰ مهمان در این مراسم حضور یابند.