05/06/2024

ترویج مسکن ارزان‌قیمت توسط دولت فدرال

دولت فدرال آلمان قصد دارد مسکن ارزان قیمت را با بازگرداندن “وضعیت عام‌المنفعه مسکن” ترویج کند. به گزارش تاگز‌شاو، این طرح که در سال ۱۹۹۰ لغو شده بود، اکنون دوباره فعال می‌شود. شرکت‌های اجتماعی، انجمن‌ها و بنیادهای عام‌المنفعه با ارائه مسکن ارزان از تسهیلات مالیاتی بهره‌مند خواهند شد. برای بهره‌مندی از این تسهیلات، اجاره‌ها باید به طور دائمی کمتر از اجاره بازار باشد. حدود ۶۰ درصد از خانوارها می‌توانند از این طرح استفاده کنند و حدود صد شرکت و یکصد و پنج هزار مستاجر از آن بهره‌مند خواهند شد. هدف اصلی، فراهم کردن مسکن ارزان و قابل پرداخت برای گروه‌های کم‌درآمد و متوسط است.