27/03/2019

دولت فدرال هنوز تصمیم به تغییر زمان را نگرفته است

پارلمان اتحادیه اروپا روز سه شنبه لغو تغییر زمان را از سال ۲۰۲۱ اعلام کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تا ماه اپریل۲۰۲۰ به کمیسیون اروپا اطلاع دهند که چه زمانی می خواهند، زمان خود را به طور دائم – زمستان یا تابستان نگه دارند. دولت فدرال تاکنون به این تصمیم اتحادیه اروپا واکنش نشان نداده است. در حال حاضر دولت فدرال در حال هماهنگی با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این باره است.