06/05/2024

در سه ماهه اول ۲۰۲۴ تعداد اخراج‌ها افزایش یافته است

تعداد اخراج‌ها از آلمان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ اندکی افزایش یافت. سخنگوی وزارت داخله/کشور فدرال افزایش اخراج‌ها را تائید کرد و گفت که از جنوری/ژانویه تا مارچ/مارس ۲۰۲۴ در مجموع ۴۷۹۱ نفر اخراج شده اند.  در مدت مشابه سال گذشته ۳۵۶۵ نفر اخراج شده بودند. صدراعظم اولاف شولتز (SPD) قبلا گفته بود :”ما بالاخره باید در مقیاس وسیع کسانی را که حق ماندن در آلمان را ندارند، اخراج کنیم.” در مجموع، مقامات از ابتدای سال شاهد کاهش جزئی مهاجرت «غیرقانونی» بوده‌اند. اداره فدرال مهاجرت تعداد درخواست‌های جدید پناهندگی ثبت شده در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ را ۶۵۴۱۹ گزارش کرده است. در سه ماهه مشابه سال قبل ۸۰۹۷۸ درخواست اولیه ثبت شده بود.