22/05/2024

دریافت تابعیت بیش از نُه هزار نفر در برلین

تعداد کسانی که سال ۲۰۲۳ در برلین تابعیت دریافت کرده‌اند تنها اندکی بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. سال گذشته ۹۰۴۱ نفر در پایتخت فدرال تابعیت آلمانی دریافت کردند که ۱۶۶ نفر (۱/۹ درصد)  بیشتر از سال ۲۰۲۲ بوده است. به گفته روزنامه تاگزاشپیگل، در این میان شهروندان سوری با ۲۴۶۸ تابعیت بالاترین آمار را دارند. پس از آن شهروندان ترکیه با ۶۱۸ تابعیت و ایرانی‌ها با ۳۵۸ تابعیت قرار می‌گیرند. اجرای اصلاحات قانون شهروندی از ۲۷ ژوئن آغاز می‌شود. به این ترتیب، افرادی با عملکرد خوب و مهارت‌های زبانی می‌توانند پس از پنج سال تابعیت دریافت کنند.