03/04/2024

دادگاه: مربی مهد‌کودک کودکان را با خشونت به غذا خوردن مجبور می‌کرد

یک کمک‌مربی مهدکودک در نسله‌رودن در منطقه گوتینگن که به جرم اجبار کودکان به غذا خوردن با خشونت به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود، اکنون به حکم خود اعتراض کرد. سخنگوی دادگاه گفت که این زن ۴۵ ساله در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراض کرده است. با این اعتراض، پرونده به دادگاه تجدید نظر ایالت گوتینگن ارجاع خواهد شد. دادگاه بدوی دو هفته پیش این زن را به جرم اجبار پنج کودک به غذا خوردن با اعمال خشونت و حبس یک کودک به دلیل گریه کردن به پرداخت ۴ هزار و ۴۰۰ یورو جریمه نقدی محکوم کرده بود. با توجه به اینکه جریمه نقدی تعیین شده ۱۱۰ روز معادل ۴۰ یورو برای هر روز بوده، در صورت تایید حکم در دادگاه تجدید نظر، این متهم سابقه کیفری پیدا خواهد کرد. لازم به ذکر است که وکلای مدعی خصوصی خواهان صدور حکم ممنوعیت کار برای این متهم در مهدکودک ها نیز شده بودند، اما قاضی دادگاه با این درخواست موافقت نکرد.