22/04/2024

دادن پول به لبنان برای جلوگیری از ورود پناهجویان سوری به قبرس

پول برای نگه داشتن پناهندگان سوری در لبنان در نظر گرفته شده است. پناهجویان بیشتر و بیشتری در حال رسیدن به جزیره کوچک اتحادیه اروپا یعنی قبرس هستند. به گفته نیکوس کریستودولیدیس، رئیس جمهور قبرس، اکنون روی توافقنامه ای با لبنان کار می‌شود تا از ورود پناهجویان سوری به اتحادیه اروپا جلوگیری شود. رئیس جمهور قبرس در مصاحبه با شبکه تحریریه آلمان (RND/Sonntag) گفت: “ما می خواهیم به لبنان کمک کنیم تا با پناهجویان مقابله کند تا بیشتر به قبرس نیایند.” او مشتاقانه منتظر سفر به لبنان در ۲ ماه مه به همراه رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورسولا فون در لاین برای اعلام بسته مالی مشخص از اتحادیه اروپا است. لبنان خود کشوری است که بیشترین سرانه پناهندگی را دارد. این کشور همچنین زیر بار بحران اقتصادی، تورم، بیکاری بالا و زیرساخت‌های فرسوده است. کارشناسان می‌گویند کشورهای فقیر تمایل بیشتری به بستن مرزهای خود در ازای پرداخت های نقدی دارند. بر اساس آمار سازمان ملل، در سال ۲۰۲۳، ۸۸ درصد از خانواده‌های پناهجوی سوری در لبنان زیر خط فقر شدید زندگی می‌کردند.