28/03/2024

لغو مرخصی استعلاجی برای بیماری‌های خفیف در کودکان

پزشکان کودکان در آلمان خواهان لغو مرخصی استعلاجی برای بیماری‌های جزئی در کودکان هستند. مایکل هوبمن، رئیس انجمن پزشکان کودکان و نوجوانان (BVKJ)، در گفتگو با “روزنامه پزشکان” اعلام کرد که “والدین می‌توانند بیماری‌های جزیی کودکان را به تنهایی مدیریت کنند”. به گفته او صدور مرخصی استعلاجی به والدین برای این‌گونه بیماری‌ها، به استفاده غیر ضروری از منابع پزشکی کودکان می‌انجامد. این در حالیست که سال گذشته، کارل لاوترباخ، وزیر بهداشت فدرال (SPD) تسهیلاتی را برای والدین هنگام درخواست کمک‌هزینه بیماری کودک اعلام کرده بود. تاکنون والدین در صورت امکان می‌توانستند در اولین روز بیماری کودکان گواهی پزشکی دریافت کنند و به کارفرمایان ارائه دهند. اما به گفته لاوترباخ در آینده، مراجعه به پزشک تنها از روز چهارم بیماری ضروری خواهد بود.