28/05/2024

حذف ۱۷۰۰ خودروی بولت و اوبر از خیابان‌های برلین

سنای برلین ۱۷۰۰ خودروی غیرقانونی متعلق به شرکت‌های Bolt، Uber و Freenow را از خیابان‌های این شهر خارج کرده است. دلیل این مسئله مجوزهای گم‌شده و تاریخ گذشته یا جعلی این خودروها اعلام شده است. به گفته رسانه rbb24، این بدان معناست که یک سوم از این خودروها دیگر اجازه حمل مسافر در خیابان‌های برلین را ندارند. دفتر حمل و نقل سنا در مجموع ۸۶۰۰ خودرو متعلق به این شرکت‌ها را بررسی کرده است. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که این شرکت‌ها خودروهای خود را به درستی در پلتفورم مربوطه ثبت نمی‌کنند.