14/05/2024

حدود ده هزار یورو برای دفع زباله‌های غیرقانونی

دفع زباله‌های غیرقانونی چندین سال است که در برلین تبدیل به یک معضل شده است؛ به‌طوری‌که، هر ساله چند میلیون یورو برای پایتخت آلمان هزینه در بر دارد و به‌تازگی حدود ۳ میلیون یورو افزایش داشته است. به گفته خبرگزاری تاگزشاو، شرکت BSR بیشترین وظیفه دفع زباله‌های غیرقانونی را برعهده دارد. این زباله‌ها شامل زباله‌های حجیم، نخاله‌های ساختمانی در پارک‌ها و جنگل‌ها و همچنین ضایعات فلزی در گوشه و کنار شهر می‌شود. پیش از این، اداره‌های نظم عمومی و فضای سبز بخشی از این مسئولیت‌ها را انجام می‌دادند. هزینه دفع این زباله‌ها سال گذشته برابر با ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو بوده؛ در حالی که، سال ۲۰۲۲ اندکی بیش از ۶ میلیون یورو بوده است.