16/05/2024

حبس ابد برای مهاجم حمله با چاقو در قطار منطقه‌ای بروکشتدت

دادگاه منطقه‌ای ایتسههوه (Itzehoe)، ابراهیم آ.، فلسطینی ۳۴ ساله را به دلیل دو فقره قتل و چهار فقره تلاش برای قتل، به حبس ابد محکوم کرد. گفته می‌شود آزادی مشروط پس از ۱۵ سال، به دلیل سنگینی جرم او امکان‌پذیر نیست. ابراهیم آ. در ژانویه ۲۰۲۳ در یک قطار منطقه‌ای دو نفر را کشت و چهار نفر دیگر را به شدت زخمی کرد. با وجود ادعاهای وکیل مدافع او مبنی بر اینکه موکلش به دلیل بیماری روانی اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) مسئولیت کیفری ندارد، دادگاه هیچ نشانه‌ای از روان‌پریشی در این جوان نیافت و جرم را عمدی تشخیص داد. این حکم هنوز قطعی نشده است.