27/03/2024

جزیره “اودر” به یک «مرکز خروج» برای پناهندگان بدون چشم‌انداز اقامت تبدیل ‌می‌شود

ایالت براندنبورگ می‌خواهد یک  “مرکز خروج” در جزیره Oder در نزدیکی Küstrin-Kietz بسازد. در ابتدا ساختمان‌های کانتینری برای ۲۰۰ نفر که درخواست پناهندگی آنها رد شده و اکنون باید کشور را ترک کنند، در آنجا ساخته می‌شود. موقعیت مکانی منطقه شبه جزیره Küstriner در مرز لهستان است. این جزیره تا دهه ۱۹۹۰ توسط ارتش شوروی استفاده می‌شد. از زمانی که نیروهای شوروی عقب نشینی کردند، ساختمان‌های آنجا به متروکه تبدیل شدند و یا از بین رفتند.  اداره منطقه اکنون می‌خواهد بخش هایی از آن را در اختیار بگیرد تا آن را به عنوان “مرکز خروج” استفاده کند.