05/04/2024

جرائم خودرو سوزی در برلین سال گذشته افزایش یافته!

پلیس برلین اعلام کرد که در سال گذشته ۳۳۳ مورد آتش زدن خودروها را ثبت کرده است که ۲۱ مورد آن به جرایم با انگیزه سیاسی، به ویژه افراط گرایی چپ نسبت داده شده است. اما افراط گرایان دست راستی  در آمار مربوط به جرائم آتش سوزی در برلین، به ویژه در منطقه لیشتنبرگ، افزایش یافته‌اند. آمار مربوط به این گزارش‌ها از این قرار است: ۸۴ درصد آنها مرد هستند، ۳۳ درصد خارجی هستند، ۲۳ درصد زیر ۲۱ سال، حدود ۱۰ درصد تحت تأثیر مشروبات الکلی عمل کرده اند.