17/05/2024

جذب کارگران ماهر با تست هوش

طبق پیشنهاد موسسه اقتصاد جهانی، کارگران ماهری که می‌خواهند به آلمان بروند باید در آزمون هوش آنلاین شرکت کنند. باهوش ترین‌ها باید اجازه کار و اقامت دریافت کند. با توجه به کمبود کارگران ماهر در شلزویگ-هولشتاین، موسسه اقتصاد جهانی به نفع مهاجرت غیربورکراتیک صحبت کرده است. موریتز شولاریک، رئیس IfW  در کیل گفت: “ما باید رویکردهای کاملاً جدیدی را برای جذب کارگران ماهر برای شلزویگ-هولشتاین اتخاذ کنیم. برای انجام این کار، ما باید افراد جوان، باانگیزه و باهوش را از سرتاسر جهان به سرعت و بدون بوروکراسی به آلمان بیاوریم. بر اساس پیشنهاد Schularick، متقاضیان در سراسر جهان باید یک آزمون استاندارد مهارت‌های آنلاین را انجام دهند. صرف نظر از ملیت، باهوش ترین افراد پس از آن اجازه کار و اقامت را برای یک دوره اولیه پنج ساله دریافت می‌نمایند و آموزش یا تحصیل را در شلزویگ-هولشتاین کامل می‌کنند.