02/04/2019

جدال و مناقشه در دولت محلی برلین

رابطه میان شرکای ائتلافی دولت محلی برلین (سوسیال‌دموکرات، سبزها و چپ‌ها) در این روزها به گونه غیرقابل باور تیره شده است. سبزها و چپ‌ها گفته اند که میشایل مولر رئیس دولت محلی برلین برخی از ضعف‌های خود را نادیده می‌گیرد و می‌خواهد این ضعف‌ها نمایان نشود. کارولا بلوم (Carola Bluhm) رئیس فراکسیون حزب چپ‌ها در سنای برلین می‌گوید که :”ما متعهد به همکاری و ارائه خدمات در چهارچوب توافق ائتلاف هستیم و خواسته‌های تازه برخلاف روح توافقنامه ائتلاف است.” انتی کاپک (Antje Kapek) رهبر حزب سبزها در دولت برلین نیز گفته است که :” زمان برای ایجاد سیاست‌های مسئولانه در شهر است. SPD در حال حاضر اعتقادات مخالفان را نادیده می‌گیرد و این باعث می شود که ادامه حکومت در ائتلاف کنونی بسیار دشوار باشد.”