09/04/2024

توصیه‌هایی برای اصلاح قانون سقط جنین در آلمان

اصولاً سقط جنین در آلمان غیرقانونی است. اما کمیسیونی که سال گذشته توسط دولت فدرال آلمان تشکیل شده بود، پس از مذاکرات طولانی، به‌تازگی توصیه‌های خود را در خصوص قانونی شدن سقط جنین در آلمان ارائه کرده است. طبق گزارش نهایی این کمیسیون، در آینده سقط جنین در دوازده هفته‌ی اول بارداری به طور کلی مجاز خواهد بود. متخصصان و کارشناسان تاکید دارند که مقررات فعلی که به طور کلی سقط جنین را ممنوع اعلام می‌کند، دیگر با زمان امروز سازگار نیست. این کمیسیون همچنان قانونی شدن سقط جنین را پس از هفته دوازدهم امکان پذیر می‌داند. به گفته کارشناسان، حتی در مراحل بعدی بارداری به‌ویژه در مواردی که نشانه‌های خطرناک پزشکی یا کیفری وجود داشته باشد، باید استثناهایی در نظر گرفته شود.
با این حال، به محض این‌که جنین به‌گونه مستقل قادر به زنده ماندن شود، سقط جنین باید ممنوع بماند، که به گفته کارشناسان، حدوداً از هفته بیست و دوم پس از آخرین پریود زنان شروع می‌شود.