30/05/2024

تعداد مرگ و میر ناشی از مواد مخدر در آلمان در حال افزایش است

تعداد مرگ و میر ناشی از مواد مخدر در آلمان دوباره افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۳، اداره پلیس جنایی فدرال ۲۲۲۷ مورد مرگ و میر ناشی از مواد مخدر را ثبت کرد. به گفته کمیسر دولت فدرال برای اعتیاد و مواد مخدر، Burkhard Blienert، تعداد موارد گزارش نشده  می‌تواند حتی بیشتر باشد، زیرا هر مرگی تحت معاینه سم شناسی و کالبد شکافی قرار نمی‌گیرد. مردان به طور قابل توجهی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتند و مانند سال های گذشته، ماده ای که اغلب منجر به مرگ می‌شد، هروئین بود. با این حال، در سال ۲۰۲۳، دفاتر تحقیقات جنایی فدرال افزایش قابل توجهی در مرگ و میرهای مربوط به کوکائین و کراک و همچنین متامفتامین هایی مانند کریستال را نیز ثبت کرده است.