27/05/2024

تعداد بیشتری از اسرائیلی‌ها برای پاسپورت آلمانی درخواست می‌دهند

تعداد بیشتری از اسرائیلی‌های آلمانی الاصل برای شهروندی آلمان درخواست می‌دهند. پس از حمله حماس در ۷ اکتبر، تعداد درخواست‌های  به‌شدت افزایش یافته است. تنها از جنوری/ژانویه تا آپریل/آوریل سال جاری، ۶۸۶۹ درخواست ارائه شده، همانطور که شبکه تحریریه آلمان (RND) به نقل از اداره فدرال گزارش داد در در سال ۲۰۲۲، ۹۱۲۹ درخواست ارائه شده بود. نوادگان قربانیان نازی که برای فرار از دست نازی‌ها به خارج از کشور گریختند، می توانند تابعیت آلمان را دریافت کنند.