31/05/2024

تظاهرات پانک‌ها علیه نژادپرستی در سیلت

پس از حادثه نژادپرستانه که در کلوب شبانه‌ای در سیلت رخ داد، گروه‌های پانک این آخر هفته چندین تظاهرات علیه نژادپرستی در این جزیره برنامه‌ریزی کرده‌اند. با شعار «علیه راست‌گرایی صدا بلند کنید!»، گروه اکسیون سیلت فراخوانی برای شرکت در این اقدامات در اینستاگرام منتشر کرده است. این تظاهرات در پاسخ به ویدئوی جنجالی است که در آن چند جوان در یک کلوب شبانه در سیلت شعارهای نژادپرستانه سر داده بودند. این ویدئو به سرعت در اینترنت منتشر شد و واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. برنامه‌های تظاهرات شامل راهپیمایی در روز شنبه در وسترلند و شب‌نشینی با موسیقی در بارِ شهر کامپن برگزار خواهد شد. روز یکشنبه نیز یک راهپیمایی دیگر به همت گروه “سیلت علیه راست‌ها” برگزار خواهد شد.