10/06/2024

تظاهرات ده‌ها هزار نفر بر علیه افراط گرایان دست راستی در آلمان

برای جلب توجه به خطر چرخش به راست در آستانه انتخابات پارلمان اروپا، ده‌ها هزار نفر در آلمان به خیابان‌ها آمدند. افراد مشهور نیز از فراخوان برای اتحاد گسترده حمایت کردند. ده‌ها هزار نفر در آستانه انتخابات اروپا در شهرهای متعددی علیه افراط گرایی دست راستی تظاهرات کردند. انجمن‌ها، جوامع مذهبی و سازمان‌های حقوق بشر و محیط‌زیست این امر را با شعار «توقف افراط‌گرایی راست‌گرا – دفاع از دموکراسی» فراخوان دادند. این تظاهرات در برلین، لایپزیک، درسدن و هامبورگ برگزار شد. به گفته سازمان دهندگان، در مجموع ۱۵۰۰۰۰ نفر در تظاهرات در روزهای گذشته در سراسر کشور شرکت کردند.