08/04/2024

ترفند همیشگی روسیه، تمرکز بر گزینه‌های استخباراتی

کشورهای اروپایی تقریبا ۵۰۰ جاسوس روسی را اخراج کرده اند. چهار کنسولگری در آلمان بسته شد. اما گفته می شود روسیه شیوه خود را تغییر داده است و از جمله به فناوری مدرن متکی شده است. پس از اینکه روسیه در سال ۲۰۲۳ کل نمایندگی آلمان را به ۳۵۰ نفر – دیپلمات و کارمند محدود کرد، دولت فدرال دستور تعطیلی کنسولگری ها را صادر کرد. رژیم پوتین تصمیم گرفت فقط سفارت در برلین و سرکنسولگری در بن را اداره کند. اخراج ده ها جاسوسی که به عنوان دیپلمات معتبر بودند، ضربه ای به مسکو وارد کرد. بر اساس برآوردهای ضد جاسوسی آلمان، تا یک سوم کارکنان دیپلماتیک روسیه در واقع مامور استخباراتی هستند. تا قبل از حمله روسیه به اوکراین، سیاستمداران آلمانی از انجام اقدامات سخت علیه نیروهای جاسوسی این کشور اجتناب می کردند. روابط دیپلماتیک نباید تیره شود. در عین حال، روسیه به کشورهای دوست مانند مجارستان و صربستان بیشتر متکی شده است. گفته می شود جاسوسان روس در ترکیه، دبی و شمال آفریقا نیز بیشتر فعال هستند. رژیم پوتین همچنین مظنون به همکاری با جنایات سازمان یافته است.