06/06/2024

تحقیقات در مقابل برخی سیاست‌مداران حزب ( آ-اف- د) به ظن تحریک اذهان عمومی

دفتر دادستانی در دارمشتات تحقیقات‌اش را در مقابل تعدادی از سیاست‌مداران حزب AFD که گمان می رود، قصد تحریک اذهان عمومی را داشتند، شروع کرده است. این پرونده در مورد اظهاراتی است که درجریان مراسم مذهبی ( چهارشنبه‌های خاکستری)اواسط ماه فبریه در رودرمارک بیان شده است. مهمترین مورد درباره ماتیاس-ه یکی از رادیکال‌ترین طرفداران حزب ( آ-اف- د) است که در مورد برگشت‌دادن‌های ملیونی مهاجرین صحبت کرده است. در همین حال، این شکایت متوجه دو نماینده پارلمان ایالتی این حزب به ظن برگزاری مراسم نیزمی‌شود. به گزارش صفحه اینستاگرام هسن‌شاو این شکایات در زمینه ملودی آهنگی که با آن شعار ( خارجی‌ها بیرون شوید) در برخی از مراسم این حزب به عنوان محرک در بسیاری از نقاط کشور پخش شده، نیز است. قابل یادآوری است، همه این سیاست‌مداران این اتهامات را رد کرده‌اند.