11/06/2024

تاثیر هزینه‌های زندگی در جذب نیروی متخصص در آلمان

هزینه‌های زندگی در آلمان تقریباً ۷۰ درصد گران‌تر از کشورهای مبدأ نیروی متخصص خارجی است. به گزارش فرانکفورتر‌نای‌پرس، تفاوت گسترده آن با کشورهای مبدأ نیروی کار خارجی، می‌تواند جذابیت آلمان برای مهاجرت کاهش داده و کمبود نیروی متخصص را تشدید کند. در همین حال، تلاش‌های دولت برای جذب کارگزان ماهر، از کشورهای ثالث مانند هند به‌ویژه برای رفع موانع بوروکراتیک، عملکرد بهتر در جذب نیرو متخصص از هند داشت. براساس داده‌های اداره فدارل، آلمان به شدت به نیروی کار ماهر به ویژه در بخش‌های پرستاری، بهداشت، رستوران‌داری و فناوری اطلاعات نیاز دارد.