29/04/2024

تابستان در بهار: هوای این هفته در برلین اینگونه خواهد بود

ساکنان برلین در هفته جدید هوای تابستانی را در بهار تجربه می‌کنند. کارشناسان هواشناسی پیش بینی می‌کنند که روز دوشنبه هوا نیمه آفتابی خواهد بود و دمای هوا به ۲۱ درجه می‌رسد. روز سه شنبه هوا صاف و خشک باقی می‌ماند و دمای هوا بین ۲۷ تا ۲۹ درجه خواهد بود. همچنین در روز چهارشنبه هوا آفتابی است و دما دوباره به ۲۹ درجه می‌رسد. هوای تابستانی نیز در روز پنجشنبه با دمای ۲۹ درجه حاکم خواهد بود. در روزهای آخر هفته دمای هوا دوباره به ۲۰ درجه می‌رسد.