30/04/2024

بیش از ۵۱ هزار کودک پناهجو در اروپا ناپدید شده‌اند

آمار کودکان و نوجوانان پناهجوی زیر سن قانونی و بدون همراه که در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ در سراسر اروپا ناپدید شده‌اند به ۵۱،۴۳۳ نفر رسیده است. این نتیجه پژوهش‌های گروهی از خبرنگاران است که در پروژه‌ای به نام «گمشده در اروپا» فعالیت می‌کنند. به گفته خبرگزاری تاگزشاو، تنها سه سال پیش تعداد گمشدگان ۱۸،۳۰۰ نفر بود. تعداد کودکان گمشده پناهجو در آلمان نیز از ۷۲۴ کودک در سال ۲۰۲۱ به ۲۰۰۵ نفر رسیده است. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که ۱۵ کشور از ۳۱ کشور اروپایی به پرسش‌های این گروه تحقیقاتی پاسخ نداده‌اند. این در حالی‌ست که ایتالیا و اتریش هر یک از ناپدید شدن بیش از ۲۰ هزار کودک خبر می‌دهند.