17/05/2024

بوندستاگ مقررات کیفری علیه پورنوگرافی کودکان را اصلاح کرد

بوندستاگ قوانین مجازات مربوط به انتشار آنچه به‌اصطلاح پورنوگرافی کودکان نامیده می‌شود را اصلاح کرده است. بدین ترتیب، برخی از تشدیدهایی که در سال ۲۰۲۱ به اجرا درآمده بودند، به‌طور جزئی لغو شدند. برای مثال، حداقل مجازات یک سال زندان و طبقه‌بندی خودکار به‌عنوان جرم از این قانون حذف شد. دلیل این اقدام این بود که طبق قوانین قبلی، افرادی نیز مجازات می‌شدند که مرتکب هیچ عمل مجرمانه‌ای نشده بودند. بوشمان، وزیر دادگستری فدرال، به‌عنوان مثال به معلمانی اشاره کرد که تصاویری از سوءاستفاده جنسی از کودکان را روی تلفن همراه دانش‌آموزان کشف کرده و برای آگاه کردن والدین یا گزارش دادن جرم، آن‌ها را ارسال می‌کردند.