17/05/2024

بوندستاگ مصونیت پارلمانی Gnauck نماینده AfD را لغو کرد

بوندستاگ مصونیت نماینده AfD و رئیس فدرال “Junge Alternative” هانس گناک، را لغو کرد. بر اساس اطلاعات ARD، دلیل امر  این است که Gnauck در زمان حضور خود در بوندسوهر علیه پناهجویان و خارجی ها سخنان تحریک آمیزی بیان کرده است. سرویس ضد جاسوسی نظامی (MAD)، سرویس مخفی بوندسوئر، آن را در سال ۲۰۲۰ به عنوان “مورد مشکوک افراط گرایی دست راستی” طبقه بندی کرد. بنابراین بوندسوهر او را از پوشیدن یونیفورم و خدمت منع کرد. در سال ۲۰۲۱ سرانجام توسط MAD به عنوان یک افراط گرا طبقه بندی شد. این مرد ۳۲ ساله اهل اوکرمارک در براندنبورگ از طریق فهرست ایالتی AfD وارد بوندستاگ شد. هنگامی که گروه پارلمانی AfD گناوک را به عنوان نماینده به کمیته دفاعی در بوندستاگ فرستاد، سروصدای نمایندگان احزاب دیگر بلند شد. این کمیته وزارت دفاع را کنترل می‌کند و مخفیانه تشکیل جلسه می‌دهد. بوندستاگ پیشتر مصونیت پتر بایسترون، نماینده AfD را لغو کرده بود.