08/04/2024

بلاخره هوای برلین گرم و آفتابی می‌شود، سه شنبه تا ۲۹ درجه!

انتظار می‌رود دمای هوا در روز دوشنبه در براندنبورگ تا ۲۷ درجه افزایش یابد. هواشناسان DWD دمای ۲۳ درجه را برای برلین با باد ضعیف پیش بینی می‌کنند واحتمال بارندگی وجود ندارد. بر اساس اطلاعات DWD، روز سه‌شنبه بار دیگر با دمای غیرعادی تا ۲۹ درجه پیش‌بینی می‌شود. با این حال، باران شدید و تگرگ ممکن است در برخی مناطق رخ دهد. پیش بینی می‌شود از روز چهارشنبه دمای هوا دوباره به زیر ۲۰ درجه برسد.