25/04/2024

بسیاری از معلمان شاهد خشونت در مدارس هستند

خشونت، کمبود معلم و مدارس فرسوده: معلمان در آلمان با مشکلات زیادی روبرو هستند. با این وجود، طبق یک نظرسنجی، اکثریت آنها از شغل خود راضی هستند. نظرسنجی که توسط بنیاد رابرت بوش انجام شده است، نشان می‌دهد که معلمان رفتار دانش آموزان را بزرگترین چالش می دانند. سوزان لین کلیتزینگ رئیس انجمن فیلسوفان به Tagesspiegel گفت: “تکان دهنده است که بسیاری از معلمان مجبورند اشکال مختلف خشونت را در زندگی روزمره تجربه کنند. سطح فزاینده خشونت در مدارس، کمبود معلم و وضعیت ویران برخی از مدارس منجر به استرس مضاعفی برای همه شده است. بنابراین باید در مدارس سرمایه گذاری کرد.”