30/05/2024

بسیاری از خانواده‌ها می‌خواهند به بیرون از برلین نقل مکان نمایند

آپارتمان‌های بسیار کوچک و بسیار گران قیمت: Gesa Crockford، رئیس پورتال اینترنتی ImmoScout۲۴ در برلین می‌گوید که حدود ۵۲ درصد از خانواده‌ها اکنون به دنبال یک آپارتمان اجاره‌ای در مناطق اطراف برلین هستند. به گفته این کارشناس،  به طور متوسط، واحدهای مسکونی تازه تکمیل یا تازه ساخته شده دارای اتاق های کمتر و متراژ کمتری هستند. از آنجایی که فعالیت ساخت و ساز در حال حاضر کند است، نیازهای ضروری اغلب در نظر گرفته نمی‌شود. ارقام اداره آمار ایالتی برلین-براندنبورگ می‌گوید که از سال ۲۰۲۲، تعداد بیشتر برلینی‌ها به براندنبورگ نقل مکان کرده اند.