08/04/2024

بزرگترین مزرعه حشیش در آلمان به مساحت ۶۳۰۰۰۰ متر مربع

از اول جولای/ژوئیه، باشگاه‌های به اصطلاح اجتماعی، مجاز به کشت حشیش برای مصارف خود و اهداف تفریحی خواهند بود. یک شرکت هامبورگی می‌خواهد بزرگترین مزرعه حشیش در آلمان را به مساحت ۶۳۰۰۰۰ متر مربع در Relzow بسازد. مسئولان این شرکت می‌گویند که از اول جولای در آنجا مجاز به کشت شاهدانه هستند و زیرساخت های سالن ها هم اکنون در حال آماده سازی است. در این مزرعه سالن های کشت بسیار زیاد است و برخی از آنها ۵۰۰۰ متر مربع مساحت دارند.