11/04/2024

برلین از نظر بیکاران دائمی پیشتاز است

بیش از ۱.۵ میلیون نفر در آلمان می‌توانند کار کنند، اما بیش از ۵ سال است که هارتز IV یا مزایای شهروندی را دریافت می‌کنند. این آمار توسط آژانس کار فدرال منتشر شده است.از بیکاران دائم، ۶۱ درصد آلمانی و ۳۹ درصد خارجی هستند. تقریباً ۱۸ درصد از هشت کشور مهم مبدا پناهجویان هستند. در برلین، نسبت افراد بیکار دائم در میان تمام دریافت کنندگان مزایای شهروندی، بالا است: ۴۷ درصد. پس از آن برمن (۴۶ درصد)، زارلند (۴۵ درصد) و نوردراین-وستفالن (۴۴ درصد) قرار دارند. بایرن (۲۷ درصد) و بادن-وورتمبرگ (۲۹ درصد) کمترین نرخ بیکاران دایمی را دارند.