05/06/2024

برخورد با رییس‌ دانشگاه TU به دلیل لایک پست یهودی‌ستیزانه

گرالدین راوخ، رییس دانشگاه تکنیک برلین (TU)، به دلیل لایک کردن یک پست یهودی‌ستیزانه در پلتفورم X در هفته‌های گذشته تحت فشار بوده است. اکنون حزب CDU خواهان استعفای او است؛ در حالی که، چپ‌ها از او دفاع می کنند. به گفته رسانه rbb24، راوخ شخصا از این بابت عذرخواهی کرده است. سنای آکادمیک دانشگاه TU روز چهارشنبه، ۵ ژوئن، این مسئله را در  دستور کار خود قرار می‌دهد. سنای آکادمیک در صورت نیاز می‌تواند انتخاب دوباره رییس دانشگاه را به رای ۶۱ عضو خود بگذارد.