20/03/2023

باوجود افزایش هزینه سفرهای هوایی بسیاری از مردم آلمان در حال برنامه‌ریزی تعطیلات تابستانی هستند

قیمت سفرهای هوایی به شدت افزایش یافته است. با این وجود، بسیاری از مردم آلمان در حال برنامه‌ریزی تعطیلات تابستانی برای سال ۲۰۲۳ هستند. پس از سه سال محدودیت به دلیل همه‌گیری، بسیاری از مردم در آرزوی رفتن به جاهای دورتر هستند. با این حال، افزایش قیمت انرژی و تورم مداوم باعث افزایش هزینه‌های سفر در سال جاری می‌شود. نظرسنجی موسسه تحقیقات افکار “Civey” افرادی که حداقل یک بار در دوازده ماه گذشته به تعطیلات رفته بودند مورد بررسی قرار داده است. براساس این نظرسنجی، ۶۹ درصد از آنها اعلام کردند که با وجود افزایش قیمت‌ها، در حال برنامه‌ریزی پرواز دیگری برای تعطیلات خود در سال ۲۰۲۳ هستند. ده درصد گفته اند که با خودرو سفر می‌کنند و چهار درصد قصد دارند با قطار سفر کنند.