10/06/2024

بان‌کارت پلاستیکی ۲۵ و ۵۰ فیصد قطار‌ها دیجیتالی شد

 راه‌آهن آلمان فقط نسخه دیجیتال بان کارت‌های ۲۵ و ۵۰ را از دیروز۹ ژوئن، ارائه می‌دهد و کارت پلاستیکی لغو شده است. براساس داده‌ها، کارت‌های فعلی تا انقضا معتبرند و برای بان‌کارت ۱۰۰ کارت پلاستیکی باقی می‌ماند. به گزارش تاگز‌شاو، انجمن‌های اجتماعی و مدافعان حقوق مصرف‌کنندگان از این تصمیم انتقاد می‌کنند و معتقدند که این اقدام به افراد فقیر که دسترسی به دستگاه‌های دیجیتال یا پرداخت‌های الکترونیکی ندارند، آسیب می‌زند. راه‌آهن آلمان می‌گوید که کارت چاپی هم در دسترس است، اما همه مشتریان نیاز به حساب کاربری دیجیتال دارند.حدود ۹۰ درصد بلیت‌ها اکنون دیجیتال فروخته می‌شود.