23/04/2024

بازداشت دستیار حزب آ.اف.د به ظن جاسوسی برای چین

پلیس مردی را در درسدن به ظن جاسوسی برای چین دستگیر کرده است. او جیان جی. نام دارد و دستیار ماکسیمیلیان کرا، نامزد حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) در انتخابات پارلمان اروپا، است. دادستان فدرال کارلسروهه می‌گوید که او متهم به جاسوسی برای سرویس مخفی چین است. به گفته خبرگزاری تاگزشاو، جیان جی. سال‌ها پیش برای تحصیل از چین به آلمان آمد و شهروند آلمان محسوب می‌شود. او حدود ده سال پیش خود را به‌عنوان خبرچین به مقامات امنیتی آلمان معرفی کرد اما مورد اعتماد آن‌ها قرار نگرفت. او سپس با ماکسیمیلیان کرا که در آن زمان وکیل بود آشنا شد. کرا پس از ورود به پارلمان اروپا او را به‌عنوان دستیار خود انتخاب کرد و از آن پس جیان جی. به اطلاعات ارزشمندی دست پیدا کرد. جیان جی. همچنین سال‌ها در جنبش مخالف دولت چین در خارج از کشور فعال بوده و از این طریق اطلاعات مخالفین را به گوش سرویس مخفی چین می‌رسانده است.