16/04/2024

ایجاد شانزده اقامتگاه جدید برای پناهندگان در برلین

قرار است ۱۶ اقامتگاه کانتینری جدید برای پناهندگان در برلین ساخته شود. با این حال، سنا و شهرداری‌های منطقه‌های گوناگون برلین هنوز درباره محل کانتینرها به توافق نرسیده‌اند. کای وگنر، شهردار برلین، روز سه‌شنبه ۱۶ آوریل در گفت‌وگو با رسانه rbb24 گفت: «انتظار می‌رود که امسال بین ۱۵ تا ۲۰ هزار پناهجو وارد برلین شوند. به همین دلیل نیاز به ایجاد کانتینرهای جدید و با کیفیت بسیار زیاد است.» او افزود: «فشار مهاجرت بالا است تا زمانی‌که دولت راهی برای کاهش آن پیدا کند.» اسکان پناهندگان در فرودگاه پیشین تگل تا پایان سال ۲۰۲۵ تمدید شده است.