15/04/2024

اوبان ۶ دوباره به سمت Kurt-Schumacher-Platz بدون توقف در Seestraße حرکت می‌کند

مسافران خط ۶ متروی برلین می‌توانند از روز دوشنبه مجدداً در بخش بین Kurt-Schumacher-Platz و Reinickendorfer Straße حرکت کنند. به گفته شرکت حمل و نقل عمومی برلین، تعمیرات ناشی از آتش سوزی کابل روز دوشنبه به پایان می‌رسد. BVG گفت: “تا ۱۸ آپریل ۲۰۲۴، هیچ توقفی در U Seestraße برای قطارهای خط U۶-BVG در جهت U Alt-Mariendorf وجود نخواهد داشت. خط بس ۱۲۰ را می توان بین U Seestraße و U Leopoldplatz استفاده کرد.