07/06/2024

اهدای تبلت به معلمان در براندنبورگ

در یک گام جهت توسعه دیجیتال، وزارت آموزش در پوتسدام روز پنج‌شنبه اعلام کرد که همه معلمان مدارس دولتی در براندنبورگ قرار است تبلت دریافت کنند. این تصمیم پس از تایید کمیته بودجه در پارلمان ایالتی و اختصاص ۶.۵ میلیون یورو از بودجه آموزش به این منظور اتخاذ شده است. اشتفن فرایبرگ (SPD)، وزیر آموزش و پرورش این ایالت گفت که ارائه تدریجی ابزارهای دیجیتال به معلمان برای آموزش مهارت‌ها و استقلال به دانش آموزان در دنیای دیجیتال امروزی بسیار مهم است. او همچنین اشاره کرد که آموزش خوب نیازمند تجهیزات دیجیتال قابل اعتماد است. این وزارت‌خانه تخمین می‌زند که تقریباً ۱۹ هزار دستگاه برای همه معلمان مورد نیاز است. گفته می‌شود، وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال گذشته، حدود ۸ هزار دستگاه به ارزش ۷.۸ میلیون یورو خریداری کرده است.