25/04/2024

انتقادها از سازماندهی واردات گاز از نیجریه توسط فعال اقلیم آلمانی

آلمان در حال برنامه‌ریزی برای واردات مستقیم گاز طبیعی از نیجریه برای اولین بار با ابتکار فرانک اتو، کارآفرین برجسته هامبورگی و فعال سابق محیط زیست است. این تجارت، با حجم معاملات پنج میلیارد یورویی، برای تأمین آب و برق شهرک‌های آلمان در نظر گرفته شده است و بر اساس این استدلال سبز استوار است که گاز همراه با استخراج نفت می‌تواند بار محیطی در مناطق استخراجی نیجریه را کاهش دهد. منتقدانی مانند نیمو باسی، برنده جایزه نوبل از نیجریه، از این تصمیم ناامید شده اند و نسبت به اثرات منفی آن بر آب و هوا و وضعیت محیط زیستی منطقه و مردم محل هشدار می‌دهند. توسعه برنامه‌ریزی شده میدان‌های گازی جدید در نیجریه می‌تواند باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی مشابه روسیه شود، جایی که مقادیر زیادی متان به طور غیر قابل کنترلی خارج می‌شود.