07/05/2024

انتخاب دوباره مرتس به‌عنوان رییس حزب CDU

فریدریش مرتس با کسب ۹۰ درصد از آراء حزب دموکرات مسیحی (CDU) دوباره به عنوان رییس این حزب انتخاب شد. همان طور که هیئت رئیسه کنفرانس حزب CDU اعلام کرد، مرتس بیشترین رای را از آن خود کرده است. به گزارش خبرگزاری تاگزشاو، از ۱۰۰۱ رای‌دهنده واجد شرایط ۹۷۲ نفر رای دادند که رای ۸۷۳ نفر از آن‌ها به نفع مرتس بوده است. در این میان ۹ رای ممتنع نیز وجود داشت. مرتس گفت: «مشتاقانه منتظر انجام برنامه‌هایی هستم که در دو سال آینده پیشِ رو داریم.»